GEOS Brno – odborná firma pro geologické práce a služby: inženýrskogeologické, hydrogeologické, geotechnické, sanační, ložiskové, vrtné a speciální práce v oblasti zakládání staveb, soudně-znalecké posudky a měření radonu.

Více informací o nabízených geologických službách zde.