GEOS Brno

odborná firma pro inženýrskogeologické, hydrogeologické, geotechnické, sanační, ložiskové, vrtné a speciální práce v oblasti zakládání staveb, soudně-znalecké posudky, měření radonu.

 

GEOS Brno: Geologické práce, geologické služby, inženýrská geologie, hydrogeologie, eotechnické, sanační, ložiskové, vrtné a speciální práce v oblasti zakládání staveb, soudně-znalecké posudky, měření radonu.

 

Odborná geologická firma GEOS Brno má dlouholetou tradici ve všech druzích průzkumných prací. Firma byla založena v roce 1991 a jejím hlavním předmětem činnosti je provádění inženýrskogeologických, hydrogeologických, geotechnických, sanačních a ložiskových průzkumů, vč. vrtných a speciálních prací v oblasti zakládání staveb. Zaměřujeme se také na vypracování soudně-znaleckých posudků z oboru inženýrské geologie, geotechniky a poruch budov a posudků z oboru hydrogeologie, ochrany podzemních vod, sanací apod. Doplňující činností firmy je také měření radonu pro nejrůznější typy staveb jak pro územní rozhodnutí, tak i pro stavební povolení.

V rámci prováděných prací poskytujeme komplexní služby od průzkumů, poradenství, posudkové činnosti, přes spolupráci při vypracování projektu, až po součinnost při vlastní realizaci zakázky.

Nabízíme spolehlivost, rychlost a operativnost při zpracování jednotlivých zakázek, minimalizaci finančních nákladů, vysokou odbornost a kvalifikovanost zpracovatelů Vašich zakázek.

 

RNDr. Vratislav Minol
GEOS Brno