Hydrogeologie: Hydrogeologické průzkumy

Hydrogeologické průzkumy jsou používány pro komplexní hydrogeologické hodnocení území včetně kvantitativního a kvalitativního ocenění přírodních zdrojů, přírodních zásob a využitelných zásob podzemních vod. Provádíme v rámci hydrogeologie také vyhledávací hydrogeologické průzkumy pro zjištění a ověření nových zdrojů prostých, minerálních a termálních vod s výpočtem využitelných zásob. Jedná se o budování studní, stanovení odebíratelného množství podzemní vody, laboratorní zjištění kvality podzemní vody, čerpací zkoušky, vč. návrhu ochranných pásem.

Pitná a užitková voda

  • předběžný průzkum pro zjištění vodního zdroje
  • hydrogeologický průzkum, ověření hladiny podzemní vody
  • provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek
  • ověření kvality podzemní vody
  • vybudování vodního zdroje (studny), dle platných ČSN
  • návrh pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
  • ověření a posouzení možnosti vsakování
  • hydrogeologické posouzení vnějších vlivů na vodní zdroje průzkumných území (výstavba, zemědělská a průmyslová činnost, skládky)
  • hydrogeologické posudky

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde