Inženýrskogeologické mapování v rámci celostátní edice IG map 1:25 000 podle směrnice České geologické služby a IG mapy souboru geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Vytváření map pro různé účely v jakémkoli měřítku dle platných směrnic a norem.

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde