Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu – měření radonu na staveništi před zahájením výstavby pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

 

  • měření radonu pro územní rozhodnutí
  • měření radonu pro stavební povolení
  • stanovení radonového rizika a návrh protiradonové ochrany

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde