Vypracováváme soudně-znalecké posudky z oboru inženýrská geologie, hydrogeologie, sanační geologie a ochrana podzemních vod. Znalecké posudky pro obor těžba, odvětví geologie se specializací inženýrská geologie, mechanika zemina poruchy staveb. Znalecké posudky pro obor těžba, odvětví geologie se specializací hydrogeologie, sanační geologie a ochrana podzemních vod. Pro obor vodní hospodářství, odvětví čistota vod se specializací hydrogeologie, zkoušky zdrojů podzemní vody a jímání podzemní vody. Pro obor ochrana přírody se specializací průzkum kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody, metodika sanačních prací.

 

  • soudně-znalecké posudky se specializací inženýrská geologie, mechanika zemin a poruchy staveb
  • soudně-znalecké posudky se specializací hydrogeologie, sanační geologie a ochrana podzemních vod
  • posudky soudního znalce se specializací hydrogeologie, pro obor vodní hospodářství, odvětví čistota vod se specializací hydrogeologie, zkoušky zdrojů podzemní vody a jímání podzemní vody a pro obor ochrana přírody se specializací průzkum kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody, metodika sanačních prací

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde